Dada

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtten verschillende kunstenaars naar het neutrale Zwitserland. Zij ontmoetten elkaar in 1016 in een café in Zürich en bespraken de oorlog die hen van huis en haard had verdreven. Zij vroegen zich af hoe kunstenaars een rol konden spelen om de maatschappelijke en politieke situatie te verbeteren. Als enige optie zagen zij het omver halen van alle logica die tot de ellende had geleid, om daarmee de bestaande cultuur omver te halen. Alle bestaande normen en waarden moesten belachelijk gemaakt worden. In veel opzichten nam Dada de fakkel over van de Italiaanse futuristen, die inmiddels internationale bekendheid hadden verworven met hun manifesten en activiteiten. Maar Dada legde meer nadruk op het onlogische, het associatieve.Het Dadaïsme was, net als het futurisme, een korte, maar heftige kunststroming. De dadaïsten dreven de spot met de normen en waarden van die tijd. Ze gooiden de meningen over goede smaak in kunst en literatuur in de prullenbak. Die meningen beschouwden zij als culturele kenmerken van een samenleving die bestaat uit hebzucht en materialisme, met oorlog en ellende tot gevolg.

De dadaïsten werkten op een voor die tijd uitdagende wijze; daarmee riepen ze veel discussies over kunst op in internationale bladen. Normale, alledaagse, al dan niet bewerkte voorwerpen werden door hen tot kunstwerk verklaard ( o.a. door te ondertekenen). Men noemde ze readymades.

k e n m e r k e n

- Dada maakte antikunst, wilde shockeren
- humor en ironie
- gewone gebruiksvoorwerpen werden als kunst tentoongesteld
- afvalproducten werden verwerkt in de kunstwerken

kunstenaars:

Marcel Duchamp

Kurt Schwitters

Francis Picabia

Hans Arp

Man Ray

Kunstenaars experimenteerden in diverse technieken.
In de schilderkunst werden de collage- en frottage-techniek op een andere manier gebruikt. Bij de frottage-techniek werden nu niet alleen materialen als hout, textiele stoffen en dergelijke in een reliëfvorm afgedrukt, maar ook afvalmaterialen werden gebruikt. Kurt Schwitters noemde het MERZ beelden. Het woord MERZ kwam uit een van zijn collages, en stond voor zijn idee van totaalkunst.

De kunstwerken werden geweigerd voor tentoonstellingen. Hoewel de kunststroming niet erg lang bestaan heeft, is haar invloed op latere kunststromingen groot geweest, vooral op de Pop Art.
In Happenings, Fluxus en het Surrealisme leefde het idee voort van absolute artistieke vrijheid en de herwaardering van het irrationele, in Pop Art het werken met banale motieven en materialen, in de conceptuele kunst de vervreemdende combinatie van woord en beeld.

----------------------------------

hoe ging het verder?

----------------------------------